Запознайте се с превъзходните качества на Cebilon и подарете на семейството си не пресъхващ извор на трапезна  вода!
Уникална система за обратна осмоза на питейна вода
Пре-филтрация:
5-микронен филтър за седимент - задържа примесите и частиците от водата (утайки, ръжда, пясък).

Въглероден филтър - задържа хлор, органични съединения и неприятни миризми.

1-микронен филтър за седимент - фина филтрация на остатъчни частици и примеси.
Двуслойна мембрана за обратна осмоза - пропуска само чистата вода, без бактерии, вируси, примеси и разтворени химични съединения.

Пост-филтрация:
Филтър за минерален въглерод - обогатява водата с минерали и регулира нейната киселинност (pH).

Консумирайте ВИНАГИ прясна и здравословна "изворна вода"! Aura Cebilon e система, която ни осигурява питейна вода с подходяща стойност на минерали и неповторим вкус, благодарение на своята 5-степенна филтрация:
"Аура България" ООД - изключителен представител на продуктите с марка Аura за България.